Blusdekens

Blusdekens

Tijdens het bezoek van onze REOB service monteur voor de brandblusmiddelen controle is er ook de mogelijkheid om uw blusdekens te laten controleren.

Blusdekens moeten na gebruik vervangen worden uit technische en hygiënische overwegingen. Jaarlijks moet gecontroleerd worden of de blusdeken nog schoon en onbeschadigd is.