Rookmelders

Rookmelders

Om bij een calamiteit te kunnen vertrouwen op de werking van uw rookmelders is het van belang dit jaarlijks te laten controleren.

Veel rookmelders werken op batterijen, deze kunnen leegraken. Ook kan stof en vuil de werking van de melder verminderen.

Everink brandbeveiliging kan jaarlijks, gelijktijdig met het onderhoud van uw brandblusmiddelen, dit voor u uitvoeren.