Bedrijven

Voor bedrijven is, voor wat betreft preventie, een regelgeving van o.a. Bouwbesluit, Gebruiksbesluit en ARBO-wet.
Per bedrijfstak worden verschillende eisen gesteld.

LAAT U DOOR ONS ADVISEREN OVER DE AANSCHAF VAN BLUSTOESTELLEN

In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 20 meter bedraagt en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 40 meter is.

De projectering van blustoestellen is maatwerk. Een richtlijn van de verzekeringswereld is de projectie van één blustoestel (inhoud: 6 liter (sproei)schuim, 6 kg poeder) per 300 m² maar iedere projecteringszone is apart.

Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen (zogenaamde risicogebieden), is de eis één 6 liter of 6 kg blustoestel per 100 m2 en een loopafstand van maximaal 5 meter (risicogebied).

Meer in deze categorie: « Vluchtladder Vlamvertragend »