Brandblusser

BRANDBLUSSER

Voor de aanschaf van een brandblusser moet u op het volgende letten:

 • De blusstof moet geschikt zijn voor de brand die in een woning verwacht kan worden (meestal brandklasse A).

      A  -  Vaste stoffen (Hout, Textiel, Papier enz.) Dus zeer geschikt voor in huis, kantoor, winkel.
      B  -  Vloeistoffen (Olie, Benzine, Verf, Vernis, Kunststoffen).
      C  -  Gassen (Propaan, Butaan, Aardgas, Acetyleen).
      D  -  Metalen (Magnesium, Natrium, Aluminium).
      F  -  Frituurolie/-vet (Frituur).

 • De blusser moet door de bewoners gemakkelijk bediend kunnen worden.
 • De blusser moet navulbaar en controleerbaar zijn.
 • Schaf een blusser aan met een rijkskeurmerk.
 • Koop een niet te kleine blusser (in ieder geval meer dan 2 kg), anders is het bluseffect te gering.
 • Lees goed de bijbehorende instructies.
 • Breng de blusser zichtbaar en niet te hoog aan op een voor iedereen bereikbare plaats.
 • Laat de blusser meteen na gebruik hervullen, ook al is het nog niet leeg.
 • Laat de blusser periodiek controleren (tenminste éénmaal per jaar).
 • Voor de auto of boot is sproeischuim het beste blusmiddel.
 • Een sproeischuim brandblusser geeft minder nevenschade dan poeder en heeft vaak een langere blusduur.

LAAT U DOOR ONS ADVISEREN OVER DE AANSCHAF VAN BLUSTOESTELLEN

In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 20 meter bedraagt en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 40 meter is.

De projectering van blustoestellen is maatwerk. Een richtlijn van de verzekeringswereld is de projectie van één blustoestel (inhoud: 6 liter (sproei)schuim, 6 kg poeder) per 300 m² maar iedere projecteringszone is apart.

Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen (zogenaamde risicogebieden), is de eis één 6 liter of 6 kg blustoestel per 100 m2 en een loopafstand van maximaal 5 meter (risicogebied).

Meer in deze categorie: « Blusdekens Vluchtladder »