Brand door hooibroei eenvoudig te voorkomen!
Zoals u weet, kan hooibroei brand veroorzaken. Hierdoor gaat niet alleen het hooi verloren maar vaak ook het gebouw waar het hooi in opgeslagen ligt. Zonder brand kan broei ook leiden tot verlies van voedingswaarde van het hooi.

Everink brandbeveiliging voert hooibroeicontroles uit
Daarmee verkleinen wij – samen met ú - de kans op brand. Een zeer effectieve service. Dat bleek maar weer eens uit de cijfers van vorig jaar. Toen is vijftien keer een brand voorkomen door het tijdig ingrijpen van onze controleurs.

Hooi niet te strak opstapelen
Veel veehouders hebben de afgelopen tijd het gemaaide gras niet als hooi naar binnen gereden, maar in folie laten verpakken. Deze methode wordt de laatste jaren veel toegepast voor de winning van voer voor de wintermaanden.

Er zijn ook boeren die na het maaien kiezen voor de traditionele opslag in grote pakken zonder folie. Bij deze werkwijze is er een kans op broei in de opslag aanwezig. Vooral bij de grote pakken die strak geperst zijn, is de kans op broei het grootst. De oorzaak hiervan is dat na het strakke persen de pakken ook nog eens te dicht op elkaar gezet worden. De warmte die dan binnen in de pakken ontstaat, kan niet weg en het broeiproces gaat door. Totdat de temperatuur zó hoog is opgelopen dat er zelfontbranding ontstaat.

Everink brandbeveiliging komt naar u toe..
Om dit te voorkomen heeft Everink brandbeveiliging controleurs aan het werk die de temperatuur van het hooi controleren. Als de controleur aan de hand van de gemeten temperatuur de zaak niet vertrouwt kan hij de boer het advies geven om het hooi (indien nodig met toezicht van de brandweer) buiten te rijden. Het is van belang dat de brandweer aanwezig is. Want zodra men aan de pakken gaat trekken, komt er extra zuurstof bij en kan het hooi gaan branden.

Advies temperatuur overzicht

Tot 45 °C

:

Ongevaarlijk

45 - 60 °C

:

Risico

 

60 - 70 °C

:

Brandgevaar

Boven 70 °C

:

Acuut brandgevaar, brandweer alarmeren