Ontruimingsplattegronden zijn duidelijke en overzichtelijke plattegronden die onderdeel uit maken van een ontruimingsplan. En dienen als hulpmiddel tijdens een ontruiming van een gebouw en het bestrijden van calamiteiten. Everink brandbeveiliging kan u mede op basis van geruime ervaring helpen en adviseren een ontruimingsplan op te stellen en te introduceren bij uw werknemers of gebouwgebruikers. 

Inhoud ontruimingsplattegrond

  • Overzichtelijke weergave van gebouw of verdieping.
  • Weergave van de snelste vluchtroute’s en nooduitgangen.
  • Aanduiding van blusmiddelen en EHBO of AED hulpmiddelen.
  • Schematische weergave van afsluiters van gas, elektra, water.
  • Opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen.