Rookmelders

Er vallen veel slachtoffers bij brand door het inademen van rook.

Als u slaapt ruikt u niets. U wordt dus ook niet wakker van de rook.
Rook bevat veel giftige gassen en hierdoor raakt u snel in een diepe bewusteloosheid, vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn dus van levensbelang.
De melders dienen regelmatig te worden gecontroleerd en één maal per jaar kunt u deze door ons laten controleren.

Meer in deze categorie: « Particulier Blusdekens »